Gumb Ročni terminali

Ob kliku na gumb  - Ročni terminali (Alt Č) se odpre okno Nastavitve ročnih terminalov, kjer določimo nastavitve za uporabo ročnega terminala.

·      Vrsta ročnega terminala - vpišemo vrsto ročnega terminala (DENSO BHT, PERCON in Po meri) oziroma ga lahko s klikom na gumb  izberemo. Pri tem velja, da imata DENSO in PERCON pred nastavljene vrednosti, kar pomeni, da se nastavitve predlagajo. Preveriti moramo kam bo program odložil datoteko ročnega terminala. Če se nastavi ročni terminal Po meri, je potreba nastaviti vse podatke. Če želimo, da se praznjenje ne zaganja iz programa TDR, vpišemo »Pavza«.

·      Ukaz za prenos iz RT - vpišemo celoten ukaz za praznjenje terminala.

·      Ime datoteke s podatki – vpišemo ime datoteke s podatki. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.

·      Ločilo – vpišemo ločilo (F - Fiksna dolžina polj ali R - Razmejeno z ločili).

·      Vrsta ločila – v primeru, da je izbrano R - Razmejeno z ločili, se aktivira izbor med: T - Tabulator ali D - Drugo (kjer vnesemo želeno ločilo: #, $,…).

·      Pozicija šifre - vpišemo mesto v vrstici datoteke s podatki, na katerem se nahaja črtna šifra artikla. Če je podatek razmejen z ločili, vpišemo mesto podatka glede na ločila. Če je podatek fiksne dolžine, vpišemo začetno pozicijo v vrstici.

·      Dolžina šifre – v primeru fiksne dolžine vpišemo dolžino črtne šifre.

·      Pozicija količine - vpišemo mesto v vrstici datoteke s podatki, na katerem se nahaja količina. Če je podatek razmejen z ločili, vpišemo mesto podatka glede na ločila. Če je podatek fiksne dolžine, vpišemo začetno pozicijo v vrstici.

·      Dolžina količine – v primeru fiksne dolžine vpišemo dolžino količine.

·      Dodaten podatek - podatek   pove ali bomo vnašali dodaten podatek, ali ga ne bomo  prazno. V primeru, da ga bomo vnašali se aktivirata še polji Pozicija in Dolžina podatka. V programu TDR se dodatni podatek uporablja za serijo pri artiklih, ki se jim vodijo zaloge po serijah.

·      Pozicija podatka – vpišemo mesto v vrstici datoteke s podatki, na katerem se nahaja serija artikla. Če je podatek razmejen z ločili, vpišemo mesto podatka glede na ločila. Če je podatek fiksne dolžine, vpišemo začetno pozicijo v vrstici.

·      Dolžina podatka – v primeru fiksne dolžine vpišemo dolžino serije artikla.

 

Gumb  - Test nam omogoča testiranje pravilne nastavitve ročnega terminala.

Natisni