Verzija 2017.03.000

  • Knjiženje
    • Prejemi – Interni prenosi
      • Pri prenosu med poslovalnicami je dodatna kontrola na leto prometa: če se leto datuma »v prejem« razlikuje od leta v glavnem filtru preglednice, program izpiše opozorilo in ne dovoli nadaljevanja prenosa.

Natisni