Razvrščanje zapisov

Zapise v šifrantu razvrščamo po poljubnih poljih, ki jih vsebuje preglednica. Poleg tega se lahko odločimo za padajoči ali naraščajoči vrstni red.

Na sliki levo spodaj so podatki razvrščeni po polju Naziv, na sliki desno spodaj pa po polju Šifra. V obeh primerih je vrstni red naraščajoč. Polje, po katerem so razvrščeni podatki, prepoznamo po modri barvi celice v naslovni vrstici preglednice. Če ga želimo spremeniti, ga označimo s klikom v naslovno vrstico preglednice. Če pa uporabljamo tipkovnico, pritisnemo in pridržimo tipko Alt in tipko s številko stolpca (v našem primeru Alt+2 za razvrščanje po nazivu in Alt+1 za razvrščanje po šifri).

 

  

Ob prvem kliku vanjo (Alt + številka stolpca) se podatki razvrstijo v naraščajočem vrstnem redu, ko pa v naslovno vrstico znova kliknemo, se vrstni red obrne. Zdaj so torej podatki prikazani v padajočem vrstnem redu. Naraščajoči in padajoči vrstni red sta v naslovni celici ponazorjena s puščicama gor in dol.

  

Natisni