Verzija 2018.02.001 z dne 02.02.2018

 • Knjiženje
  • Predprejemi
   • Odpravljena težava, ko je pri pripravi poročila za Intrastat, v fakturni vrednosti upoštevalo tudi odvisne stroške "do meje".
   • Odpravljena težava, ko se po spremembi odbitnega deleža DDV v nastavitvah in uskladitvi nabavnih cen v prejemih, ni uskladila tudi nabavna cena z  upoštevanim odbitnim deležem v predprejemu.
 • Izpisi
  • Stanje zalog
   • Odpravljena težava pri tiskanju zalog preko qrd obrazca v primeru, ko se je izbralo razvrščanje izpisa po nazivu artiklov.
 • Pripomočki
  • Pripomoček »Prevrednotenje prometa« se je optimiziralo, t.j. izvedlo se je pohitritev obdelave. Še vedno pa velja, da se prevrednotenje prometa izvaja samo, ko pride do »porušitve« kumulativnih podatkov.

Natisni