Preglednica računov in plačil

Program omogoča ročno vnašanje računov in plačil za le-te. Omogoča tudi avtomatsko knjiženje izdanih računov iz DOS in WIN aplikacij; avtomatsko knjiženje plačil iz zbirnega centra, trajnih nalogov ter uvoz plačil iz izpisov APP. Možnost izpisa opominov za neplačane račune.

Če v osnovnem oknu izberemo meni Računi in plačila se nam odpre spodnji ekran.

V preglednici so prikazani samo računi iz izbranega poslovnega leta, katerih znesek računa se razlikuje od zneska plačila. Če želimo pregledovati plačane račune iz izbranega poslovnega leta, potem nad preglednico polje Plačani obkljukamo . Če želimo pregledovati Neplačane račune iz izbranega poslovnega leta potem nad preglednico obkljukamo polje  .

Če želimo pregledovati vse račune iz izbranega poslovnega leta potem imamo obkljukana oba polja (Plačani in Neplačani)  .

Podobno lahko omejimo prikaz podatkov za Terjatve in Obveznosti.

V spodnjem delu preglednice dobimo tudi seštevek Znesek računa in Znesek plačil za račune, ki so prikazani v preglednici, ter Saldo (razlika med obema). Na primer, če poiščemo določeno stranko (iščemo npr. po Nazivu stranke), dobimo hiter pregled odprtih računov ter s klikom na Plačani pregled vseh računov te stranke.

Natisni