Priprava podatkov za mM

Pripomoček nam pripravi XML datoteko s podatki o osnovnih sredstvih in drobnem inventarjem za uvoz v aplikacijo miniMAX.

Natisni