Delovne postaje

Delovna postaja je sklop strojev ali naprav postavljenih v proizvodno celico.  Šifrant delovne postaje je preglednica, ki prikazuje vse delovne postaje, ki obstajajo v določenem podjetju. Podatki so pomembni za tehnološke operacije.

Natisni