Glavni meni

Ob zagonu programa SAOP OSD, se najprej odpre glavno programsko okno, ki ga vidimo na spodnji sliki.

Glavno programsko okno je torej izhodišče, saj omogoča sprehajanje po vseh sklopih programa. Za začetek si oglejmo kratek opis menijev in ukazov, ki so razporejeni v njih.

·      Osnovna sredstva in DI – vnos osnovnih sredstev in drobnega inventarja in vseh sprememb: sprememb nahajališča, stroškovnega mesta, oslabitve, okrepitve…, vnos opomb in dogodkov.

·      Šifranti – odpremo šifrant Nahajališč, šifrant Amortizacijskih skupin, šifrant Kontov, Strank, Stroškovnih mest, Stroškovnih nosilcev, šifrant Referentov in Viri Financiranja.

·      Obračuni in inventura – odpremo lahko Obračun, Brisanje obračuna (dokončnega), Inventuro in Združevanje Prometa.

·      Pripomočki –  popravki in spremembe na osnovnih sredstvih za več osnovnih sredstev hkrati, ter razni pregledi osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

·      Nastavitve programa – na tem mestu prilagodimo nastavitve, povezane z modulom OSD in ročnimi terminali. Hkrati pa lahko nastavimo konte za prenos podatkov (knjiženje amorizacije) v DK.

·      Poročila – tu si lahko izberemo poročila (ki nam jih je oblikoval SAOP po naročilu) za uporabo v  OSD.

·      Zapri – s tem ukazom zapustimo program.

 

Po prvem aktiviranju program preveri, ali je v Nastavitvah vnesen podatek uporabnika. Če podatek ni izpolnjen, se avtomatično odpre okno za vnos nastavitvenih podatkov.

Natisni