Obvezno obvestilo za uporabnike razstavnic v Materialno skladiščnem poslovanju

Sistem »razstavnic« povezuje izdajo in predprejem na drugačen način, kot do sedaj (sedaj je uporabljena povezava preko SAOPLink tabel). Vsi uporabniki, ki uporabljate sistem »razstavnic« v modulu Materialno skladiščno poslovanje, morate po namestitvi verzije 2020.11.001 ali novejše obvezno oddati zahtevek na SAOP podporo, da vam za dokumente knjižene pred to verzijo uredimo povezave.

Natisni