Šifrant Konti I-RAČ, Konti P-RAČ

V kontni plan vnašamo konte. Okvirni kontni plan je določen z računovodskimi standardi oz. Zakonom o računovodstvu. Podrobnejša navodila za vnos in uvoz kontov so v SAOPsf  navodilih v poglavju Splošni šifranti.

Opomba:  Šifranta Konti I-Rač in Konti P-Rač sta ločena, ker program dovoljuje uporabo ločenih šifrantov Kontov za konte I-Rač in konte P-Rač.

 

Natisni