Verzija 2020.02.001 z dne 7.2.2020

 • Knjiženje
  • Prejem
   • Na dokumente prejema dodana možnost pripenjanja priponk in dodajanja fasciklov.
   • Tiskanje nalepk
    • Pri tiskanju nalepk iz dokumentov je nova možnost izbora »uvoz iz ročnega terminala«. Če izberemo to opcijo, potem se v preglednico pripravljenih nalepk ne napolnijo artikli iz dokumenta, temveč se podatki lahko uvozijo iz ročnih terminalov. Uvoz podatkov šifer in količin iz ročnega terminala poteka standardno na podlagi nastavitev ročnih terminalov v nastavitvah programa. Opcija uvoza artiklov za tiskanje nalepk je možna tudi v primerih, ko se v preglednico prenesejo artikli iz dokumenta ali ko ročno vnašamo šifre artiklov.
   • Poročanje Intrastat - prejemi
    • Za dokumente z vrsto posla »21 - Vračilo blaga« se ustreznim podatkom o masah, količinah in zneskih v pripravljenih datotekah obrne predznak. To pomeni, da se npr. količina, ki je bila na dokumentu prejema (vračila) zapisana z minus predznakom, pošlje v pozitivni vrednosti.

 

Natisni