Obračun vrednosti amortizacije v obdobju za zasebnike

Izpiše se lista v obliki predpisanega obrazca Obračun vrednosti amortizacije v obdobju. Obračunana amortizacija se izpiše iz prometne tabele potem, ko je že bil  Obračun amortizacije

Natisni