Zgled za knjiženje prejetega računa – DDV 8,5% + 20% se odbija

1.  Odpremo knjigo prejetih računov in kliknemo na gumb Vnesi zapis (Insert) za vnos novega računa.

2.  Vpišemo datum knjiženja, datum prejema listine, datum računa,  številko dokumenta, datum opravljanja in izberemo dobavitelja iz šifranta.

3.  Iz šifranta vzorcev izberemo vzorec za prejete račune, primeren za račune, ki vsebujejo 8,5% in 20% DDV.

 

 

4.  V okence Vrednost z DDV vpišemo vrednost iz računa. Kliknemo na gumb  in v okence, ki se nam odpre (slika spodaj) vpišemo osnovi iz računa za 8,5% in 20% DDV, na desni pa se prikaže izračunan davek. Ko kliknemo na gumb V redu, se okno zapre, vsi zneski pa se samodejno prenesejo v ustrezna polja na obrazcu.

 

 

 

 

5.  Kliknemo na gumb Potrdi in podatki se shranijo v knjigi prejetih računov.

Natisni