Prevrednotenje prometa

Program je namenjen prevrednotenju prometa MSP. V bistvu se izvede proces, kot bi promet od začetnega stanja tekočega knjižnega leta dalje ponovno knjižili. Izvajati ga smejo samo operaterji, ki imajo pristojnosti sistemskega administratorja.

Najprej se odpre preglednica z aktivnimi tipi skladišč in številom vknjižb za prevrednotenje po posameznem tipu skladišča.

Na preglednici izberemo tip skladišča, katerega promet želimo prevrednotiti in izberemo gumb Potrdi (Alt P). Odpre se nam opozorilno okno o izboru prevrednotenja prometa, ki zahteva ponovno potrditev izbora prevrednotenja.

Po ponovni potrditvi se prične izvajati prevrednotenje prometa. Po uspešno zaključenem prevrednotenju prometa se prikaže sporočilo:

Z izborom gumba Opusti (Alt O) prekinemo z delom in se vrnemo v meni Pripomočki.

V tem programu imamo tudi možnost določenih kontrol nad podatki: Kontrola podatkov prometa (Alt K), preko katerega zaženemo kontrolo glede na pravilnost nekaterih zbirnih podatkov. Preveri se če je na kakšnem artiklu negativna zaloga in/ali negativna vrednost zaloge; ali ima artikel napačen tip artikla glede na šifrant artiklov; če v kumulativnih podatkih obstaja zapis s šifro artikla, katera ne obstaja v šifrantu.

V primeru obstoja zapisov glede na opisane pogoje se izpiše lista napak.

Natisni