Gumb »Pregled nadr. DN«

Ob aktiviranju se prikažejo v preglednici Nadrejeni delovni nalogi izbranemu delovnemu nalogu nadrejeni delovni nalogi.

Preko funkcije »Prenos ser.št« lahko serijske številke podrejenega delovnega naloga prenesemo v opombo nadrejenih delovnih nalogov neposredno nadrejenega nivoja. Serijske številke se prenesejo v nizu (»prva«, »druga«, … »zadnja«).

Prenos se izvede samo na tiste nadrejene delovne naloge, ki smo jih v preglednici  izbrali (kolona »izbrano«).

Natisni