verzija 2017.04.000

Mobilno potrjevanje - Ureditev zapisovanja opomb prejetih iz mobilnega potrjevanja

Potrjevanje dokumentov - urejena je možnost delitev delnih zneskov z minus predznakom

Natisni