Analiza evidenca šolanja

Analiza evidence šolanja omogoča pregled in analizo podatkov vezanih na celotno analizo šolanja.

Analiza vam omogoča pripravo statistike, ki ponazorjena s pregledom podatkov ali z grafi in z možnostjo izvoza podatkov v Excelovo datoteko:

·      konferenčna statistika,

·      statistika zaključenih ocen,

·      statistika splošnega uspeha,

·      statistika po spolu.

Statistika ocenjevalnega obdobja:

·      Uspešnost razredov v ocenjevalnem obdobju

·      Povprečna ocena pri določenem predmetu v ocenjevalnem obdobju

·      Povprečna ocena pri predmetih v razredu v ocenjevalnem obdobju

 

Statistika zaključenih ocen:

·      Povprečna zaključena ocena pri različnih predmetih v razredu

·      Razmerje zaključenih ocen pri različnih predmetih v razredu

·      Povprečna zaključena ocena pri izbranem predmetu v razredih

·      Razmerje zaključenih ocen pri izbranem predmetu v razredih

·      Povprečna zaključena ocena pri izbranem predmetu pri različnih učiteljih…

 

Statistika splošnega uspeha:

·      Povprečen splošni uspeh v razredih

·      Splošni uspeh v razredu

·      Splošni uspeh na šoli

 

Statistika spolov:

·      Razmerje med spoloma v razredu

·      Razmerje med spoloma na celi šoli

 

In še:

·      pregled NMS-jev po razredih, letnikih, predmetih in učiteljih, tako da je ves čas omogočeno spremljanje dogajanja na šoli ter pravočasno ukrepanje,

·      učenci po razredih in uspehu in koliko od tega jih napreduje oz. ne napreduje,

·      negativne ocene po predmetih in razredih za učence oz. dijake,

·      učenci po letu rojstva in razredih,

·      učenci, ki ponavljajo razred,

·      število učencev po občini bivanja...

 

Podatke o evidenci šolanja lahko v program OST analiziramo preko OLAP komponente. Podrobnejša navodila za pregled podatkov so v navodilih SAOPsf.

Po kliku na meni Analiza evidence šolanja se odpre okno, kjer nastavimo omejitve za prikaz analize. Podatke lahko omejite po šolskem letu, predmetih, na točno določenega učitelja… Po kliku na Preglednica, se odpre spodaj prikazano okno:

Po kliku na Preglednica, se prikaže analiza, ki jo je mogoče izvoziti v Excel, Grafično prikazati ali izpisati na papir. Analizo je mogoče tudi dopolniti z razpoložljivimi podatki, ki so nanizani nad preglednico. Tako pripravljeno analizo lahko tudi shranite in kasneje kadarkoli uporabite.

Natisni