Denarne enote

Pripomoček je namenjen brisanju denarne enote 978 na domačem kontu, ki se pojavljajo po prehodu v novo obračunsko leto (hkrati je bil izveden tudi prehod na € - prehod med posl. leti 2006-2007).

 

Natisni