Primer

Kot primer bomo poiskali vse kupce, ki so iz kraja Ljubljana. Najprej zaženemo SAOP filter. V oknu SAOP filter kliknemo na Čarovnik za pogoje.

Stranke bomo iskali glede na pogoj kraj, zato kliknemo na gumbek Stolpci in izberemo Kraj.

Kraj mora biti enak Ljubljana, zato izberemo Like in v zapišemo 'Ljubljana'.

Stranke bomo iskali glede na pogoj vrsta stranke. Zato kliknemo najprej na gumbek And, nato na gumbek Stolpci in izberemo Vrsta stranke. Vrsta stranke naj bo kupec, zato izberemo = in zapišemo 'K'.

Po potrditvi se vrnemo v okno SAOP filter, kjer določimo, naj nam upošteva vse zapise. Filter lahko tudi shranimo.

Po kliku na Uporabi, dobimo v pregeldnici strank samo kupce, ki so iz Ljubljane.

Natisni