Preglednica 4. nivoja - podatki izdaj na nivoju skladišče/konto zaloge/konto porabe po analitikah

Preglednica 4. nivoja prikaza se imenuje »Pregled prometa po skladiščih in kontih in analitikah« z letom za katero pregledujemo podatke.

Nad preglednico so prikazani: šifra in naziv skladišča iz prvega nivoja, šifra in naziv izbranega konta zaloge iz drugega nivoja, šifra in naziv izbranega konta iz tretjega nivoja.

Za vsako kombinacijo stroškovno mesto, stroškovni nosilec, delovni nalog, referent, stranka in analitika za izbrani konto zaloge/konto porabe, se prikaže po ena vrstica z zneski.

Razvrščena je na po naslednjem zaporedju: stroškovno mesto - stroškovni nosilec - delovni nalog – referent - stranka – analitika.

Pod preglednico je prikazana vsota stolpca »Izdaja«.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni