Prijava/odjava začasnega bivališča

Po kliku na Odjava/prijava začasnega bivališča se nam odpre okno z SAOP vzorcem izpisa. Po želji lahko izpis dodatno oblikujete in si ga tako prilagodite lastnim potrebam. Podrobnejša navodila so v SAOPsf navodilih.

Natisni