Verzija 2020.15.001 z dne 6.11.2020

Artikli

  • v šifrant artiklov so dodane štiri nove dodatne lastnosti s povezanimi podšifranti. Imena dodatnih lastnosti lahko določi skrbnik na oknu za vnos naziva uporabnika. Vnos dodatnih lastnosti je možen na zavihku Prodaja. Dodatne lastnosti so vidne na preglednici artiklov, preglednici artikli - zaloge, cene (F8) in Artikli - izbor - vnos količine (F5). Dodatne lastnosti je možno uvažati s pomočjo naprednega načina uvoza in spreminjati s pomočjo čarovnika za spremembo podatka artiklov.

Natisni