Prevzem darilnih bonov

Ob kliku na gumb »Vnesi zapis« ali s tipko »Insert« se odpre okno za vnos darilnih bonov v sistem. Podatke lahko vnašamo ročno, s pomočjo čitalcev črtne kode, preko uvoza iz besedilnih datotek ali s pomočjo ročnih terminalov.

 

  • Datum prevzema  - datum vnosa se predlaga iz sistemskega datuma, lahko pa ga spremenimo.
  • Izdajatelj  - polje se izpolni iz šifranta vrst darilnih bonov. Podatka ni možno spreminjati, saj gre za lastne bone in izdajatelj je uporabnik programa.
  • Vrednost  - vpiše se vrednost posameznega darilnega bona. Znesek je poljuben, mora pa biti celo število.
  • Naziv  - vpišemo poljuben naziv darilnega bona.
  • Datum veljavnosti  - če želimo vnesenim darilnim bonom določiti, do katerega datuma se z njimi lahko posluje, potem vpišemo poljuben datum. Če ne, pustimo prazno, tako da se z darilnimi boni posluje, dokler niso unovčeni.
  • Skupna vrednost  - podatek se samo prikazuje. Prikazana pa je skupna vrednost vnesenih bonov.

 

Spodaj v vnosni tabeli vnašamo poljubno število darilnih bonov. Podatek »Šifra« je obvezen, medtem ko je podatek »Črtna šifra« poljuben – lahko vnesemo, lahko pustimo prazno, lahko je tudi enak šifri bona. Darilne bone pri tem vnosu in pozneje pri prodaji ali unovčenju lahko registriramo kar s pomočjo čitalcev črtne kode.

Ko smo končali z vnosom prevzetih bonov, jih potrdimo s klikom na »Potrdi«. Tako se vneseni podatki zapišejo v bazo podatkov.

 

Če želimo podatke o določene darilnem bonu popravljati, na preglednici darilnih bonov dvokliknemo na izbran bon ali s klikom na »Popravi zapis«. Popravljanje darilnih bonov je možno, dokler so v statusu »Prevzet«, ko so enkrat boni izdani za prodajo, jih ni možno popravljati. V tem primeru je potrebno ročno spremeniti status bona nazaj na »Prevzet« in urediti podatke. Seveda je potrebno paziti na pravilnost podatkov, da ne pride do napak pri poslovanju z darilnimi boni.

Odpre se okno za popravek podatkov:

Seveda je možno popravljati samo določene podatke:

·      Datum prevzema

·      Vrednost

·      Naziv

·      Datum veljavnosti

·      Dokument

Če pride do napake pri vnosu šifre, črtne šifre ali šifre izdajatelja, potem je darilni bon potrebno pobrisati. Darilni bon pobrišemo s klikom na »Briši zapis«.

Natisni