Verzija 2021.03.001 z dne 22.2.2021

Priprava plačilnih nalogov
- Odpravljena težava pri filtriranju stroškovnega mesta, nosilcev. Dopolnjena je bila sprememba vrstnega reda na poljih: Datum priprave naloga, Dodatna analitika 1, Dodatna analitika 2, Dodatna analitika 3, Skonto procent, Skonto, Neto rok plačila, Datum predložitve, Številka nadrejenega naloga, Številka originalnega naloga.

- Odpravljena težava pri pripravi plačilnih nalogov, če imamo dva različna nalogodajalca in enega od označenih nalogov brišemo. Upošteval se ni status brisanega naloga.

- Na Pripravi plačilnih nalogov je umaknjen izbor Kontrola dolžine sklica

  

 

Natisni