Verzija 2019.11.001 z dne 23.8.2019

 • Dopolnitve na sistemu »periodike«:
  • Na prednaročilu se prikazujejo vse proge kateri pripada stranka naročnik.
  • Pri pripravi odprem na podlagi prednaročil lahko uporabnik vpiše vsebino polja »dokument«, ki se potem prenese na odpremne naloge.
  • Dodana možnost nastavitve sortiranja (priprave vrstnega reda) odprem na podlagi 8 stopenjskega ključa.
  • Dodana možnost predogleda postavk odprem (preden se te dejansko izdelajo).
  • Pri tiskanju dokumentov vezanih na odpreme periodike dodana možnost omejitve tiskanja po knjižni skupini
 • Odpremni nalogi
  • Dopolnitev delovanja programa prenosa odpremnega naloga v gotovinsko prodajo TDR
   • Možen tudi prenos nalogov, ki so že knjiženi v MSP. Če je odpremni nalog že bil knjižen v MSP, se po prenosu v gotovinski račun vpišejo veze izdaje MSP
   • Prenos odstotkov rabatov in popustov na način, da se odstotek rabata in odstotek popusta na vrstici gotovinskega računa izračuna iz bruto in neto vrednosti na odpremnem nalogu.
   • Obračun in oznake DDV ustrezno glede na odpremni nalog in nastavitve TDR. Če v TDR ni omogočena uporaba oznake DDV, se davek na gotovinskem računu obračuna ne glede, kako je to določeno na odpremnem nalogu. Glede na oznake DDV se ustrezno prenesejo cene pozicij z ali brez DDV.
   • Ob prenosu se odpre forma gotovinske prodaje, kjer so omogočene naslednje spremembe podatkov:
    • Vnos blagajnika: velja enako kot ob ročnem vnosu (aktivnost, geslo, predlaganje šifre blagajnika)
    • Vnos kupca: vnaša se standardno preko forme »Kupec F4« kot ob ročnem vnosu računa. Glede na kupca se račun izstavi za končnega potrošnika ali davčnega zavezanca.
    • »Zapri« - program ne nadaljuje z zapisom v prometne tabele TDR in nas vrne v preglednico odpremnih nalogov brez sprememb podatkov na odpremnem nalogu
    • »Potrdi (F12)« - program nadaljuje po standardnem postopku na načine plačil.
   • V primeru nastavitve maloprodaje brez zalog (izdaja veleprodaja, prejem maloprodaja, gotovinski račun maloprodaja), pa se celoten postopek izvede brez vmesnega spreminjanja zgoraj navedenih podatkov in se vse napolni s privzetimi vrednostmi.

Natisni