Verzija 2020.02.001 z dne 7.2.2020

  • Vse pripravljene hrvaške e-račune (Moj eRačun, elektronska pošta, datoteka) smo prilagodili standardu UBL 2.1 EN16931 (FINA).
  • Uredili smo pripravo hrvaških e-računov z obrnjeno davčno obveznostjo.
  • V nastavitvah modula je umaknjena nastavitev "Knjiži na zadnji dan obdobja" zaradi zagotavljanja enovite priprave temeljnice glede na datume iz izdanega računa.
  • V nastavitvah knjiženja je dodana nastavitev Konto pasivnih časovnih razmejitev prihodka. V primeru daljšega obdobja dobave se prihodki računa ustrezno razmejijo na več obdobij.

Natisni