Uvoz osnovnih podatkov

Podatke o koristnikih, strankah, storitvah in koriščenih storitvah lahko v program OST uvažamo tudi preko Uvoz osnovnih podatkov. Polni se šifrant Koristniki, Stranke, Storitve in Predvidene storitve.

Obdelava povezuje tudi program Sezam2000 in Obračun storitev tako, da se v Sezamu najprej za ustrezen mesec pripravijo podatki in nato ti podatki uvozijo v OST – glede koriščenih storitev se v tem primeru prenašajo odjave (kot storitev 100 celodnevna odjava, 101 odjava zajtrk, 102 odjava kosilo in 103 odjava večerja).

Zapise v ustrezne šifrante lahko Dodajamo in popravljamo ali po samo Dodajamo nove zapise.

Natisni