Serijsko tiskanje računov

Ob kliku na gumb  - Izpisi (Ctrl P) se odpre okno Serijsko tiskanje računov, kjer podamo podrobnosti za serijski izpis računov, ki omogoča hkratno tiskanje izbranih računov na izbrani obrazec. Serijsko tiskanje deluje na enak način kot posamično tiskanje, le da ne omogoča urejanja obrazcev računa in predogled tiskanja.

·      Številka – vpišemo številke računov, ki jih želimo natisniti.

·      Datum računa – vpišemo oziroma izberemo datume izstavitve računov v okviru katerih želimo račune natisniti.

·      Plačnik – vpišemo oziroma izberemo plačnike v okviru katerih želimo račune natisniti.

·      Prejemnik - vpišemo oziroma izberemo prejemnike v okviru katerih želimo račune natisniti.

·      Knjižna skupina  - vpišemo oziroma izberemo knjižne skupine v okviru katerih želimo račune natisniti.

·      Referent  - vpišemo oziroma izberemo referente v okviru katerih želimo račune natisniti.

·      Samo nenatisnjeni – označimo ali želimo natisniti samo račune, ki še niso bili natisnjeni ali vse račune.

·      Naziv izpisa – predlaga se nazadnje uporabljeni obazec računa. S klikom na gumb  lahko izberemo obrazec na katerega se bodo računi natisnili.

·      Uredi po – izberemo kako želimo izpisane račune razvrstiti. S klikom na gumb  izbiramo med naslednjimi možnostmi: po številki računa, po prejemniku, po plačniku.

Po potrditvi se izvede tiskanje izbranih dokumentov. Pri prvem tiskanju se shrani kopija dokumenta v nematerializirani obliki. Na dnu okna se ob tiskanju prikazujejo naslednji podatki:  številka računa, ki se trenutno tiska, število računov, ki so že natisnjeni  in število vseh računov, ki jih tiskamo.

Natisni