Uvoz tečajnic iz spletnega naslova Banke Slovenije

24.11.2017 je Banka Slovenije spremenila spletni naslov za prevzem tečajev. Nov spletni naslov za prevzem je: https://www.bsi.si/_data/tecajnice/dtecbs-l.xml .

Če želite uvažati dnevne ali letne tečajnice brez vnosa spletnega naslova morate namestiti zadnjo verzijo.

Uvoz tečajnic iz spletnega naslova Banke Slovenije

Natisni