Formiranje plana nabave – sestavnice

  • To formiranje plana nabave za razliko od prejšnjega formira plan nabave ob predhodno narejenem planu prodaje. Ob pogoju, da je v planu nabave izbrano, da se vodi po šifri artikla in po količini. V tem primeru vzame vsako posamezno šifro artikla in preveri ali obstaja sestavnica zanj. Če ne obstaja šifro enostavno prepiše v plan nabave. Če pa obstaja pa izračuna količino sestavnih delov in te prepiše v plan nabave.
  • Ob ustreznih nastavitvah se izvede formiranje plana nabave. Plan nabave se formira na izbran datum. Glede na datumsko leto se tudi plan vpiše lahko tudi za prihodnost.
  • Večino podatkov v preglednici lahko še ročno spremenimo. Ob potrditvi preglednice pa se formira toliko planov nabave, kot je različnih dobaviteljev, stroškovnih mest, stroškovnih nosilcev, referentov in analitik.

Natisni