verzija 2017.12.000

Šifranti

 • Otroci/Učenci/Dijaki... - Uredi zapis - gumb Predvidene storitve: pregeldnica predvidenih storitev otroka je predelana tako da
  • možno razvrščanja po kolonah, iskanje po izbrani koloni

  • ob vstopu v preglednico so zapisi razvrščeni tako, da so na vrhu prikazane vrstice, ki imajo v koloni "Izbrano" kljukico (so že zapisani v predvidenih storitvah), drugi nivo razvrščanja je naziv storitve

  • Kolona "Količina": v primeru, da je storitev brez kljukice Izbrano, potem je prikazana količina 0 (do sedaj je prikazovalo količino iz Storitve > polje Predvidena količina)  

  • nova kolona  »Količina iz šifranta«, kjer je zapisano iz katerega šifranta se bo prebrala količina pri pripravi obračuna: "Storitve, polje Predvidena količina" ali "Predvidene storitve, kolona Količina" ali brez besedila v primeru, da je storitev brez kljukice Izbrano.

 

Evidentiranje obrokov 

 • Kuhinjski pult v primeru evidence obrokov brez sprememb: urejen izbor storitve v primeru koriščenja neprijavljene storitve in obsežnega šifranta storitev

 

Obračun

 • Saldo, obresti...: urejen zajem računov za izračun obresti

 

Natisni