Vnos novega obdobja

Novo obdobje vnesemo tako, da pritisnemo na gumb za vnos zapisov. Odpre se nam okno, ki je prikazano na spodnji sliki.

  • Šifra obdobja – vpišemo šifro obdobja od 0 do 12.
  • Naziv obdobja – vpišemo naziv obdobja, na primer Začetno stanje.
  • Od datuma – vpišemo ali izberemo iz koledarja spodnjo datumsko mejo obdobja.
  • Do datuma – vpišemo ali izberemo iz koledarja zgornjo datumsko mejo obdobja.

 

SVETUJEMO: Obdobje 000 je otvoritveno, z datumom zgornje meje za en dan manjši od spodnje meje obdobje 001. Obdobja od 001 do 012 ustrezajo posameznim mesecem poslovnega leta, v katerem smo, npr. 001 za leto 2012: spodnja meja je 01.01.2012 in zgornja meja je 31.01.2012.

Natisni