Obvestilo glede poročanja zahtevka za mesec marec

Vrtci ste prejeli iz strani občin navodila, da je potrebno poslati zahtevke za mesec marec do 24.4.2020.

23.4.2020 je prišlo tudi navodilo iz MIZŠ. Na podlagi le tega bomo počakali na nadaljna navodila iz MIZŠ za pripravo zahtevkov.

Ko bodo objavljena naslednja navodila, bomo program uredili tako, kot bo potrebno in vas obvestili, ko bo na voljo nova verzija.

Navodila za izvajanje 42. in 94. člena ZIUZEOP

Natisni