Zavihek Povezava s šifranti

Program predlaga povezavo na šifrante, ki ustrezajo številki prijavljenega uporabnika. Ko smo že začeli s knjiženjem, podatkov ne popravljamo.

·      Šifra dogodka za IOP – izbere se tip dogodka, ki bo, pri izpisovanju IOP-ja v obdelavi Izpisi in pregledi / Odprte postavke / Opomini, IOP, IOP, kopijo IOP-ja shranil v šifrant strank na dogodke posamezne stranke. Na ta način bo dokument IOP-ja dostopen tudi preko pregledovanja dogodkov.

·      Številka uporabnika SPR – številka uporabnika SPR se vpiše samo takrat, ko želimo z obdelavama Dnevne obdelave / Opominjanje ali Izvršbe iz odprtih postavk, ki jih vodimo v programu Spremljanje plačil računov pripraviti opomine ali izvršbe. Uporabniki, ki pripravljajo opomine ali izvršbe iz podatkov glavne knjige obvezno pustijo to polje prazno.

Natisni