Verzija 2019.01.001 z dne 04.01.2019

  • Omogočen dostop do SAOP kalkulatorja neto v bruto iz šifranta zaposlenih.
  • Na zavihku Datumi in dobe sta bili dodani polji Št. aneksa in Datum aneksa. Predvsem zaradi prihajajoče zakonske spremembe v JS.

Natisni