Dopust za starost

 

-  Zap. št. –  zaporedna št. vrstice dopust za starost

-  Starost od Leta/Mesecev/dni –  vpišemo št. let/mesecev/dni starosti od

-  Starost do Leta/Mesecev/dni –  vpišemo št. let/mesecev/dni starosti do

-  Dni dopusta moški – vpišemo število dni dopusta, ki pripada zaposlenemu glede na prej definirane podatke za starost od-do

-  Dni dopusta ženske – vpišemo število dni dopusta, ki pripada zaposleni glede na prej definirane podatke za starost od-do

 

-  Opomba -

Natisni