Zgled za knjiženje izdanega računa

Za zgled bomo v knjigo izdanih računov vnesli podatke o računu, ki smo ga izstavili samostojnemu podjetniku Slavko Hribernik s.p..

1.  Odpremo knjigo izdanih računov in kliknemo na gumb za vnos novega računa.

2.  Najprej vpišemo datum knjiženja listine (npr. 05.05.2008). Ob kliku na puščico poleg okenca se prikaže koledarček, v katerem lahko označimo datum kar s klikom.

3.  Zdaj vpišemo datum računa (npr. 05.05.2008), ter datum opravljanja (npr. od  5.5.2008 do 5.5.2008).

4.  Vpišemo številko računa, npr. 21452.

5.  V naslednje okence vpišemo šifro stranke oz. kupca ali jo poiščemo v šifrantu strank. Šifrant strank odpremo s klikom na gumb .  Preostali podatki o kupcu, kot so sedež in davčna številka, se samodejno vstavijo v spodnja okenca.

6.  Če smo si pripravili vzorce za izdane račune, zdaj vpišemo šifro vzorca, ki ga nameravamo uporabiti. Kadar šifre ne poznamo, si pomagamo s šifrantom vzorcev.

 

 

7.  Po izbiri primernega vzorca kliknemo v okence Vrednost z DDV in vpišemo skupni znesek na računu (npr. 600,00), znesek, ki vključuje tudi 20% DDV. To je znesek, ki se v knjigi izdanih računov knjiži v stolpec 7 (vrednost z DDV). Ko potrdimo vnos, opazimo, da je program samodejno izračunal in vpisal zneska v stolpec 13 (osnova za obračun DDV po stopnji 20%) in 14 (znesek DDV, obračunan po stopnji 20%), slika spodaj.

 

8.  Postopek je zdaj končan. Kliknemo na gumb Potrdi in podatki se zdaj prenesejo v knjigo prejetih računov.

Natisni