Stroškovni nosilci

Šifrant Stroškovni nosilci je preglednica, ki prikazuje stroškovne nosilce, ki predstavljajo eno od možnih analitik prometnih dokumentov. Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta stroškovnih nosilcev, so natančneje prikazani v Šifrantu Stroškovni nosilci.

Natisni