Ostale nastavitve (ALT+O)

 

Privzete analitike

 • SM – vnesemo (izberemo) šifro prednastavljenega stroškovnega mesta, ki se bo predlagalo pri vnosu novega delovnega naloga izbrane knjige delovnega naloga.
 • SN – vnesemo (izberemo) šifro prednastavljenega stroškovnega nosilca, ki se bo predlagal pri vnosu novega delovnega naloga izbrane knjige delovnega naloga.
 • Referent – vnesemo (izberemo) šifro prednastavljenega referenta, ki se bo predlagalo pri vnosu novega delovnega naloga izbrane knjige delovnega naloga.
 • Konto porabe polizdelki – v primeru kadar želimo, da se pri knjiženju porabe sestavin delovnega naloga v izdajo MSP polizdelki (artikli tipa »I«, »P« ali »K«) knjižijo z drugačnim kontom porabe kot ostale sestavine (materiali) potem lahko ta konto porabe vnesemo na tem mestu. V primeru uporabe planskih cen bi ta podatek moral biti izpolnjen (in bi moral biti drugačen od konta porabe materiala).

 

 • Izdelek sam sebi sestavina – v kolikor je ta opcija izbrana (kljukica) program omogoča, da je izdelek na delovnem nalogu tudi sam sebi sestavina. V kolikor je ta funkcija vklopljena, so delovni nalogi te knjige izločeni iz terminskih planov, napovedi zalog, izpisa predvidene porabe ter prikaza potreb. Tako vrsto delovnih nalogov naj bi se uporabljalo v primerih dopolnitev / popravkov / premontaž izdelkov; npr. ko iz določenega izdelka odvzamemo določene dele in jih nadomestimo z drugimi.
 • Negativni delovni nalog  - v kolikor je ta opcija izbrana (kljukica) program omogoča vnos negativne količine izdelka na delovni nalog. Taki delovni nalogi so namenjeni »razstavljanju« izdelka nazaj na sestavne dele. Posledica knjiženja delovnega naloga v MSP bo negativen prejem izdelka in negativna izdaja sestavin.
 • Obvezen vnos tehnološkega postopka – v kolikor je ta opcija izbrana, je na delovnem nalogu obvezno potrebno vnesti tudi tehnološki postopek.
 • Zunanj predlog sestavin DN oz. brez predloga serij – v primeru vklopa te opcije, se serije porabe sestavin delovnega naloga ne bodo predlagale po FIFO sistemu prihoda na skladišča delovnih nalogov temveč tiste, ki so bile prijavljene (zunanja aplikacija) na delovni nalog. V kolikor prijavljenih serij ni, lahko s to nastavitvijo preprečimo predlaganje serij pri izdaji sestavin.
 • Izklop samodejne kalkulacije – V kolikor je ta opcija vklopljena (ü) potem se ob spremembi podatkov v delovnem nalogu, kalkulacija delovnega naloga ne izdela (osveži) samodejno. V kolikor delovni nalog še nima kalkulacije (npr. nov delovni nalog) pa program posebej vpraša ali izdela kalkulacijo. Opozarjamo, da je taka nastavitev primerna le v posebnih pogojih. Brez kalkulacije delovnega naloga namreč ne bo pomembnih informacij o delovnem nalogu. Pri tem ne gre samo za neizračun proizvodne cene izdelka po delovnem nalogu temveč tudi za to, da se za ta delovni nalog ne bodo preračunavale potrebe po sestavinah!
 • Naročnikov delovni nalog – polje za vnos originalnega oznake delovnega naloga našega naročnika (v kolikor npr. zanj izvajamo kooperacijo). Vidnost tega polja je pogojena z ustreznimi nastavitvami na knjigi delovnih nalogov.
 • Projektni DN (več izdelkov) – vklop te opcije omogoči prijavo več različnih izdelkov na enem delovnem nalogu. V primeru vklopa te opcije, se izklopi možnost vklopa opcije »Negativni delovni nalogi« ter zahteva sistem določitve cene izdelka (na zavihku splošno) po metodi »Cena izdelka«.

Vključim DN v

 • Terminski plan – če je polje označeno (kljukica) se bodo delovni nalogi v izbrani knjigi delovnih nalogov upoštevali v terminskih planih.
 • Napoved zaloge v NDK – če je polje označeno (kljukica) se bodo delovni nalogi v izbrani knjigi delovnih nalogov upoštevali v napovedih zaloge programskega modula NDK in hitrem pregledu na tipki F7
 • Izpis predvidene porabe – če je polje označeno (kljukica) se bodo delovni nalogi v izbrani knjigi delovnih nalogov upoštevali v izpisu predvidene porabe.
 • Prikaz potreb – če je polje označeno (kljukica) se bodo delovni nalogi v izbrani knjigi delovnih nalogov upoštevali v prikazu potreb.

 

Kopiranje podrejenih DN

 • Prepis SM – izbor ali se pri kreiranju podrejenih delovnih nalogov iz nadrejenega v podrejeni delovni nalog prepiše stroškovno mesto.
 • Prepis SN – izbor ali se pri kreiranju podrejenih delovnih nalogov iz nadrejenega v podrejeni delovni nalog prepiše stroškovni nosilec.
 • Prepis Referenta – izbor ali se pri kreiranju podrejenih delovnih nalogov iz nadrejenega v podrejeni delovni nalog prepiše refernt.
 • Prepis naročila – izbor ali se pri kreiranju podrejenih delovnih nalogov iz nadrejenega v podrejeni delovni nalog prepiše naročilo.
 • Prepis datuma pričetka izdelave – izbor ali se kopiranju delovnega naloga in pri kreiranju podrejenih delovnih nalogov iz nadrejenega v podrejeni delovni nalog prepiše datum pričetka izdelave.
 • Prepis roka izdelave – izbor ali se pri kopiranju delovnega naloga in kreiranju podrejenih delovnih nalogov iz nadrejenega v podrejeni delovni nalog prepiše rok izdelave.

 

Vzorčenje

 • Vzorčenje – v kolikor je polje označeno (kljukica) se bo ta knjiga delovnih nalogov uporabljala za posebno vrsto delovnih nalogov – vzorčenje (v laboratoriju). Z aktiviranjem te nastavitve se zaprejo in fiksirajo nastavitve v »Vključim DN v« ter »Artikel sam sebi sestavina« ter aktivirajo naslednja polja:
 • Vrsta prometa za prenos vzorca – vnos vrste prometa MSP s katero se bo izvedel prenos vzorčene serije artikla iz vhodnega skladišča na skladišče dobrih ali slabih artiklov.
 • Skladišče dobrih vzorcev – šifra skladišča v katerem se skladiščijo ustrezni (dobri) artikli po opravljenem vzorčenju.
 • Skladišče slabih vzorcev – šifra skladišča v katerem se skladiščijo neustrezni (slabi) artikli po opravljenem vzorčenju.

 

Prenos kooperacija

 • Odpremni nalog prenos – vnesemo (izberemo) šifro vrste odpremnega naloga (vrsto prometa prenos med skladišči ali knjigo naročil kupcev) ki se bo predlagal na funkciji knjiženja »prenos« delovnega naloga. Vrsta dokumenta (odpremni nalog ali prenos) je odvisna od nastavitev programa. V kolikor je vklopljena »Prenos sestavin v naročilo kupca« se nastavi knjigo naročil kupcev, če ta opcija ni nastavljena in je nastavljena  »Povezava WMS« potem se nastavi knjigo odpremnega naloga, drugače pa vrsto prometa prenos med skladišči.
 • Menjava skladišč – v kolikor je opcija vklopljena, se na funkciji »Prenos« (s katero izvedemo prenos sestavin izbranih nalogov iz lastnega skladišča na skladišče kooperanta) po pripravi prenosa (ali naročila kupca ali odpremnega naloga) na zajetih delovnih nalogih avtomatsko zamenja lastno skladišče sestavin s skladiščem sestavin kooperanta.

 

MES

 • Vrsta povezave – v kolikor se bodo delovni nalogi prenašali v »zunanjo« MES rešitev, potem je potrebno na tem mestu izbrati vrsto povezave, v nasprotnem pustimo opcijo »B – brez povezave«.
 • Avtomatski prenos – v kolikor je opcija vključena, se bodo datoteke za prenos delovnih nalogov v MES tvorile samodejno, ko bo delovni nalog spremenil status v »Tiskano«.
 • Mapa vhodnih datotek – vpišemo mapo v katero bo MES sistem odlagal vhodne datoteke (možno samo pri vrsti povezave T)
 • Mapa izhodnih datotek – vpišemo mapo v katero sebodo odlagale datoteke za MES sistem (možno samo pri vrsti povezave T)

Natisni