Dodajanje novih vrstic vračila

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno, kamor vpišemo podatke o novi vrstici vračila.

 • Črtna šifra - vpišemo črtno šifro oziroma artikel poiščemo v šifrantu artiklov. Običajno vnašamo črtne šifre s pomočjo čitalca črtne kode in to kjerkoli na oknu za vnos vrstice vračila. Če ima več artiklov isto črtno šifro, imamo možnost izbora artikla iz šifranta. Črtna šifra lahko predstavlja pretvornik npr. pakiranje, ki nam olajša vnos artiklov z različnimi pretvorniki na količino osnovne merske enote.
 • Šifra artikla - vpišemo šifro artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu artiklov. Na tem mestu lahko artikle tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri vnosu nove vrstice se predlagajo podatki vrstice, ki so vezani na artikel.
 • Količina – vpišemo količino (do tri decimalna mesta). Pri novem vnosu se predlaga vrednost 1 ali količina iz črtne kode za interne EAN-13 kode iz tehtnice (količinske ali vrednostne). Ker vnašamo vračila, potem vnašamo količine z minusom, se pravi da zaloge zmanjšamo.
 • Količina pretvornika – vpišemo količino v merski enoti pretvornika, količina pa se na njeni osnovi avtomatsko preračuna. Vnos je omogočen samo pri vnosu preko pretvornikov.
 • Fakturna cena – pri vračilih vnos fakturne cene ni mogoč.
 • Popust – pri vračilih vnos popusta ni mogoč.
 • Fakturna vrednost – pri vračilih vnos fakturne vrednosti ni mogoč.

ODVISNI STROŠKI

 • Odstotek – pri vračilih vnos odstotke odvisnih stroškov ni mogoč.
 • Znesek – pri vračilih vnos zneska odvisnih stroškov ni mogoč.
 • Nabavna cena - podatek se samo prikaže.
 • Prodajna cena – podatek se samo prikaže. Prikazana je zadnja prodajna cena.
 • Maloprodajna cena - podatek se samo prikaže. Prikazana je zadnja maloprodajna cena.
 • Serija - vpišemo šifro serije artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu serij. Podatek se vnaša samo artiklom, katerim se zaloge vodijo po serijah. Na tem mestu lahko serije tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
 • Število paketov – vrednost polja se predlaga na naslednji način:  če je količina prejema 0, se predlaga 0, če je količina prejema večja od 0 vrednost 1, če je manjša od 0 vrednost –1. Če je v šifrantu artiklov izpolnjen podatek o količini pakiranja se vnesena količina prejema deli s količino pakiranja. Prikaže celoštevilčni navzgor zaokrožen podatek. Predlagani podatek lahko spremenimo.
 • Masa v kg - Če v šifrantu artiklov ni izpolnjen podatek o masi na enoto, se predlaga 0. V nasprotnem primeru se vnesena količina prejema pomnoži s prostornino na enoto. Rezultat se zaokroži in prikaže na 6 decimalnih mest natančno. Predlagani podatek lahko spremenimo.
 • Prostornina v m3 - Če v šifrantu artiklov ni izpolnjen podatek o prostornini na enoto, se predlaga 0. V nasprotnem primeru se vnesena količina prejema pomnoži z maso na enoto. Rezultat se zaokroži in prikaže na 6 decimalnih mest natančno. Predlagani podatek lahko spremenimo.
 • DDV – Prikazuje se podatek o davčni stopnji artikla.
 • Zaloga – Prikazuje se podatek o zalogi artikla po skladiščih.
 • Opomba - vpišemo poljuben tekst.

 

Gumb  - Zadnja cena (Alt C, F5). Gumb ni aktiven.

Gumb  - Izračun (Alt U).  Gumb ni aktiven.

Gumb  - Kartica (Alt A) deluje na enak način kot na dokumentih prejema.

Gumb  - O artiklu (Alt L) deluje na enak način kot na dokumentih prejema.

Gumb  - Knjiži (Alt K) knjiži vrstico in čaka na vnos nove vrstice. Gumb  - Opusti (Alt O) sprazni ekran in čaka na vnos nove vrstice.

Gumb  - Zapri (Alt Z) zapre okno za vnos in se vrne v preglednico Vrstice.

Natisni