Verzija 2021.05.001 z dne 06.04.2021

  • Pripomočki
    • Osvežitev knjižnega stanja inventure
      • Popravek pri filtriranju podatkov v primeru, ko je inventura bila pripravljena z omejitvami od – do klasifikacije.

Natisni