Verzija 2019.16.001 z dne 6.12.2019

 • Pripravljena dohodninska lestvica za leto 2020.
 • Urejen izračun dodatne splošne olajšave v primeru datuma izplačila po 01.01.2020.
 • Omogočeno prevrednotenje osnov za izbrane zaposlene.
 • Omogočen varnostni sistem v preglednici obračunov.
 • Dopolnjen varnostni sistem na zaslonu z nastavitvami obračuna.
 • Neposredni vnos
  • Pripravljen pripomoček za dodajanje obračunskih vrstic izbranim zaposlenim.
 • OLAP analiza obračunskih vrstic
  • Urejen izračun podatka Normirane ure.
 • Urejeno združevanje nalogov za plačilo prispevkov v primeru prispevkov zasebnika in zaposlenih.
 • Napaka pri pripravi plačilnih nalogov za prispevke v primeru neplačane odsotnosti je bila odpravljena.
 • Prenos v DOH iz obračunov PPZ je možno izdelati za več družb v ločene VIRPN2 datoteke.
 • Odpravljena težava pri označevanju izbrane vrstice na šifrantu zaposlenih in preteklih zaposlitvah.

Natisni