Vrste potnih stroškov

V šifrant Vrst potnih stroškov vnesemo potne stroške, ki nastajajo na službenih potovanjih. Ko v meniju Šifranti OPN kliknemo na Vrste potnih stroškov, se odpre spodnja preglednica.

 

Vnos nove vrste potnega stroška

Novo vrsto potnega stroška vnesemo tako, da kliknemo na gumb za dodajanje novih zapisov. Odpre se okno, ki je prikazano na spodnji sliki.

 

Šifra stroška – določimo šifro potnega stroška.

Naziv stroška – poimenujemo potni strošek.

 

Razdelek Obračun in knjiženje :

Predvidena količina – vnesemo predvideno količino potnega stroška. Navadno je to 1.

Cena stroška – vnesemo ceno potnega stroška.

Po uredbi – vnesemo znesek neobdavčenega dela stroška po uredbi vlade.

Šifra denarne enote – iz šifranta denarnih enot izberemo denarno enoto za potni strošek.

Šifra konta – iz šifranta kontov izberemo ustrezen konto stroška.

Vrsta obračuna za prenos v OPZ-do uredbe – vnesemo ali izberemo šifro vrste obračuna za izplačilo neobdavčenega dela tega potnega stroška v OPZ

Vrsta obračuna za prenos v OPZ-nad uredbo – vnesemo ali izberemo šifro vrste obračuna za izplačilo obdavčenega dela tega potnega stroška v OPZ

 

Šifre za prenos v OPZ lahko vnašamo, ko je v nastavitvah OPN, na zavihku "Povezave" v razdelku "Obračun plač" podatek "Zbirni prenos" izključen (Ne). To pomeni, da se stroški PN prenašajo ločeno po šifrah. Kaj se vnaša (ena ali obe šifri) je odvisno od tega, kako je v šifrantih sistema obračuna urejen obračun potnih stroškov do in nad uredbo.

Če je v OPZ-ju ena šifra za potni strošek, vnesemo samo vrsto obračuna do uredbe. Ta vrsta obračuna mora imeti vnesene podatke o vrsti stroška nad uredbo iz šifranta v OPZ in nastavljen obračun s formulo, ki "zna" razdeliti znesek do in nad uredbe. V formuli "Na enoto" mora biti uporabljen podatek za obračun stroškov nad uredbo ("S"), ki v obračunu pravilno razdeli znesek stroška na del do in nad uredbo.

Če sta v OPZ-ju dve šifri, vnesemo obe šifri. Šifra za del stroška nad uredbo mora imeti vnesene podatke o vrsti stroška nad uredbo iz šifranta v OPZ (S"), da v obračunu pravilno upošteva celoten znesek stroška kot strošek nad uredbo. V nastavitvah obračuna materialnih stroškov mora biti znesek do uredbe = 0.

Ker nastavitev obračuna stroškov nad uredbo v povezavi OPN in OPZ pri prenosu stroškov po vrstah zahteva usklajene podatke v obeh programih bo mogoče potrebna pomoč svetovalcev, ki poznajo sistem obračuna v OPZ, pripravo formul in povezave modulov.

Razdelek Kilometrina:

Če s kljukico izberemo, da je vrsta stroška kilometrina, moramo izbrati po kateremo odstotku cene goriva (šifrant cene goriva) se strošek obračunava.

 

Razdelek Dnevnica :

V tem razdelku vnesemo nastavitve zmanjšanja dnevnice glede na zagotovljene obroke, če želimo da se pri obračunu upoštevajo te in ne splošne iz nastavitev.

Dnevnica – oznaka, da izbrani strošek predstavlja dnevnico aktivira vnos ostalih podatkov v tem razdelku

Zajtrk – zmanjšana dnevnica zaradi zagotovljenega zajtrka

Kosilo / večerjo  – zmanjšana dnevnica zaradi zagotovljenega kosila ali večerje

Zajtrk in kosilo/večerja – zmanjšana dnevnica zaradi zagotovljenega zajtrka in kosila / večerje

Zagotovljeni vsi obroki – zmanjšanje zaradi prehrane, zagotovljene v celoti

Privzete nastavitve – če je vključeno (Da), da se podatki v tem razdelku uporabijo za izračun dnevnice ne glede na nastavitvene  podatke v nastavitvah OPN na zavihku Dnevnice.

Opombe – poljubno.

Natisni