Rezultat inventure

Po izbiri Rezultat inventure se nam odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Razvrščanje - določimo kako bodo podatki na izpisu urejeni (po šifri artikla, nazivu artikla, gruči artikla, klasifikacijski šifri ali črtni šifri).

Prikaz podatkov o serijah, vrstic brez razlik, zbira po kontih, zbira po skupinah artiklov, zbira po skupinah kala, zbira po davkih po zadnji NC  - označimo ali se na listi prikazuje podatki  ali se ne  prazno.

Izračun % odstopanja – označimo ali želimo na rezultatu inventure prikazati odstotek odstopanja (inventurne razlike) od vrednosti prejemov artiklov v izbranem obdobju.

Datum – vnesemo ali izberemo obdobje, katerega prejeme želimo uporabljati za izračun odstotka odstopanja. Vnos obdonja je obvezen v primeru izbora izračuna odstopanja.

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

S klikom na gumb  - Tiskaj (Alt T) se direktno sproži tiskanje.

Natisni