Vrste pogodb

Meni je sestavljen iz naslednjih možnih izborov:

Avtorske p. (samost.)

Avtorske pogodbe

Delo dijakov (neobv.)

Delo dijakov (obv.)

Nagrade

Najemnine

Najemnine (20%)

Podjemne pogodbe

Sejnine

Sejnine (imenovanja)

Štipendije

Udeležba v dobičku

 

Zgoraj navedene vrste pogodb so trenutno na razpolago v okviru programa Drugi osebni prejemki, vendar lahko sestavo izbora možnih vrst pogodb dopolnimo.

 

Ob aktiviranju kateregakoli izbora se prikaže podmeni, ki omogoča vnos dajatev, podatkov o pogodbah in obračunov za posamezno vrsto pogodbe.

Možni izbori v meniju so:

Obračun

Pogodbe

Besedila pogodb

Dajatve

Natisni