Iskanje v polju šifra artikla

Polje šifra artikla nam omogoča iskanje artikla po različnih podatkih znotraj šifranta artikla. Pravila za iskanje določenega artikla v bazi podatkov, na podlagi iskalnega izraza, so opisana v nadaljevanju.

A) Ko želimo iskati po šifri za primerjavo, vnesemo: #iskalni izraz
B) Ko želimo iskati po šifri dobavitelja, ki se nahaja vnesemo: $iskalni izraz
 

Iskanje vnesenega iskalnega izraza poteka po naslednjih korakih:
1) Iskanje po šifri artikla
2) Če je v nastavitvah vključeno »čitalec tipkovnica«
    a. Iskanje po črtni šifri artikla
    b. Iskanje po črtni šifri pretvornika
3) Iskanje po šifri za primerjavo
4)Iskanje po nazivu 1 in nazivu 2 artikla

 

Iskanje v polju šifra artikla

 

Natisni