Verzija 2020.09.001 z dne 3.7.2020

  • Dodana funkcija za prenos lastnosti po meri delovnih nalogov v podatkovno skladišče PBI.
  • Knjiženje – delovni nalogi; čarovnika za uvoz delovnih nalogov; spremenjena procedura uvoza v primeru serije delovnega naloga; ta se več ne polni v tabelo serij naloga ampak samo v glavo delovnega naloga.
  • Šifranti – materialne sestavnice; na funkciji »zamenjaj sestavino« smo omogočili izbor sestavov tudi preko opcije »izbor iz preglednice«.

Natisni