Delitev stroškov in prihodkov po ključih

Obdelava omogoča razdelitev stroškov in prihodkov na podlagi pripravljenega ključa. Vneseni ključi se bodo uporabili v obdelavi Dnevne obdelave / Delitev po ključih, kjer se bodo vrednosti stroškov ali prihodkov, knjižene na splošno analitiko, najprej stornirale, nato knjižile v ustreznem procentu na analitike določene v ključu.
 

Delitev stroškov po ključih

Natisni