Čemu služijo KNJIŽNE SKUPINE?

  • za definiranje posebnih kontov za prenos v knjigovodstvo (za kupce, realizacijo, rabat, ...). Knjižna skupina se lahko veže na stranko.
  • na knjižne skupine je lahko vezan tudi sistem predlaganja analitik v vrsticah izdaje. S pomočjo knjižne skupine na artiklih lahko določimo na katero stroškovno mesto (na primer) se veže artikel. To stroškovno mesto se potem tudi predlaga pri vnosu vrstice računa. Enako velja za ostale analitike (stroškovni nosilec, analitika, referent).

Natisni