Verzija 2017.12.000 z dne 29.9.2017

  • Naročila kupcev in odpremni nalogi
    • Odpravljena neskladja v primeru uporabe rezervacij in brisanja vrstic s količino nič ko so ostale odprte rezervacije vrstic.
    • Spremenjen način prepisa vrstic naročila v odpremo tako, da se prepišejo tudi negativne količine. Enako je delovanje v primeru, ko se uvažajo vrstice na odpremni nalog.
  • Prevzemi od dobavitelja
    • Dopolnjeno knjiženje v Predprejem MSP tako, da se upoštevajo tudi odvisni stroški iz artikla.

Natisni